JuraEkspertens nye spørgsmål til Folketinget

JuraEksperten har sendt denne henvendelse til cirka 40 medlemmer af Folketinget samt til Folketingets Beskæftigelsesudvalg:

Beder 10. november '11.

Til folketingets medlemmer
- og måske især partiernes medlemmer af beskæftigelsesudvalget.

Et spørgsmål til tilbagetræningsreformen

I lovforslaget står følgende:
"Det er en betingelse for skattefri udbetaling (af de indbetalte efterlønsbidrag), at personen på tidspunktet for anmodningen om udbetaling ikke er fyldt 60 år".

Kan jeg få oplyst, hvad der er baggrunden for en så urimelig og aldersdiskriminerende regel?

Hvis man antager, at to folkeskolelærere, der begge er i arbejde, og hvor den ene er 59 år, mens den anden netop er fyldt 60 år, melder sig ud af efterlønsordningen, så ingen af dem kan komme på efterløn, kan den 59-årige få sine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, mens den 60-årige skal beskattes af sine efterlønsbidrag.

Et sådant system virker totalt ulogisk på mig og må - så vidt jeg kan se - skyldes en misforståelse ved udarbejdelse af tilbagetrækningsreformen.

Der er fortsat mange i alderen 60 til 65 år, der ikke er på efterløn, og hvis de fravælger muligheden, bør de vel kunne få samme skattefri gevinst som andre.

Ret beset burde der stå:
"Det er en betingelse for skattefri udbetaling (af de indbetalte efterlønsbidrag), at personen på tidspunktet for anmodningen om udbetaling ikke er på efterløn".

Måtte jeg venligst få en forklaring på den omtalte aldersdiskriminerende regel?


Med venlig hilsen


Erik Frodelund

Ministerens svar:

Mette Boch fra Liberal Alliance har bedt beskæftigelsesminister Mette Frederiksen svare på, om det er korrekt, at en folkeskolelærer på 59 år kan få sine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, mens en folkeskolelærer på 60 år skal betale skat, hvis vedkommende melder sig ud af efterlønsordningen og får sine efterlønsbidrag udbetalt.

Mette Frederiksen har 1. december 2011 svaret, at sådan er det efter forslaget til en tilbagetrækningsreform. Ikke et ord om det urimelige og aldersdiskriminerende i en sådan lovgivning.

Folk, der når at blive 60 år i det halve år, hvor muligheden for at melde sig ud af efterlønsordningen og få en skattefri gevinst, er blevet udsat, kan p.t. se frem til, at de kommer til at betale fuld skat af de efterlønsbidrag, som de kan få tilbagebetalt.

designet af webdesigner.dk