Anden juridisk rådgivning

Står du med et andet juridisk problem inden for den del af dansk lovgivning, jeg har et godt kendskab til (fx opløsning af et papirløst forhold, nabostridigheder, hegn, forbrugerkøb, reklamationer og klageret), kan du købe JuraEkspertens assistance til en i forvejen aftalt fast pris eller til en timepris på 1.600 kr. inklusiv kørsel, porto og moms.

JuraEkspertens assistance til dødsbobehandling inklusiv åbningsoversigt og endelig boopgørelse kan ydes til en i forvejen aftalt fast pris (sædvanligvis en fast pris mellem 10.000 og 30.000 kr. inkl. kørsel, porto og moms).
Min pris for dødsbobehandling ligger typisk 60 til 80 % under prisen hos de autoriserede bobestyrere, og 40 til 60 % under prisen hos de fleste advokater.

JuraEkspertens assistance til en favorabel overdragelse af dit sommerhus til dine børn med udformning af købsaftale, gavebreve, anfordringslån, tillæg til lån med eftergivelse i form af afgiftsfri gaver, eventuel samejeoverenskomst samt digital tinglysning af handelen kan ydes til en fast pris på 10.000 kr. inkl. moms.

designet af webdesigner.dk