Private lejemål

Denne rådgivningspakke indeholder følgende:

- Telefonisk rådgiving, hvor du får kontant viden om de regler i lejelovgivningen, der vedrører din sag samt konkret vejledning i, hvad du kan gøre for at komme videre med sagen, fx i form af indsigelser over for udlejer eller sag ved huslejenævn/boligret.
-Rådgivningen omfatter eventuel gennemgang af lejekontrakt, breve fra lejer/udlejer m.v. og eventuelt et kortfattet juridisk resumé, som kan sendes til dig pr. e-mail.
- Udformning af eventuel indsigelse over for den anden part i lejeforholdet og/eller udformning af klage til huslejenævnet.
(NB: En eventuel efterfølgende rådgivning i forbindelse med sagen er ikke en del af selve pakken, men kan eventuelt ydes til fast pris eller almindelig timepris).

Pris: 2.800 kr. inklusiv moms.

designet af webdesigner.dk