Samlevende uden børn

Når du er samlevende og barnløs, har du et akut behov for at oprette et testamente. Din samlever arver nemlig intet efter dig, medmindre du begunstiger din samlever i et testamente. Og det gælder, uanset om I har levet sammen i 10, 20 eller 50 år.

Hvis du undlader at bestemme, hvem der skal arve dine værdier, bliver dine værdier fordelt efter arvelovens almindelige regler.
Dine første arvinger efter loven er dine forældre. De arver hver især halvdelen af dine værdier. Er dine forældre døde før dig, hvad de typisk vil være, går arven i stedet til lige fordeling blandt deres respektive og øvrige børn, dvs. dine hel- og halvsøskende. Skulle en af dine søskende ligeledes dø før dig, går vedkommendes andel videre til det pågældende barns barn/børn.

En del samlevere tror fejlagtigt, at det med arv løser sig, når de dør. "Mine forældre kan jo blot give afkald på arven", mener de. Men - og med stort: MEN - giver forældrene afkald på arven, går den i stedet til deres børn, dvs. dine søskende.
Andre samlevere mener, at forældrene kan tage arven og give din videre til den efterlevende samlever, men det bliver en næsten håbløs dyr løsning. Først skal forældrene betale op til 36,25 % i afgift af arven, og derefter skal den efterlevende samlever betale indkomstskat af resten!

Der findes kun én brugbar løsning for samlevere, hvis de ønsker at sikre hinanden. Den hedder et testamente, hvor de begunstiger hinanden, samt indsættelse med navn på alle livsforsikringer og pensionsopsparinger, som er oprettet før den nye arvelov, dvs. før 1. januar 2008.

I et gensidigt testamente kan du og din samlever tillige bestemme, hvem der skal arve jeres værdier, når den sidste af jer dør, lige som I kan sikre jeres arvinger mod formuetab. I har ret til at bestemme, at alt, hvad de arver efter den længstlevende af jer, skal være deres særeje - i bedste fald kombinationssæreje (dvs. en blanding af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje) - og dermed sikrer I, at jeres arvinger ikke skal af med halvdelen af arven i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Ønsker du at vide mere om, hvad du eventuelt kan bruge dit testamente til, kan du kontakte JuraEksperten og få skræddersyet dokumentet på baggrund af telefonsamtaler for 1.800 kr. inkl. moms eller på baggrund af en times personlig rådgivning i dit eget hjem for 2.400 kr. inkl. kørsel og moms (gælder dog kun hvis du bor i Århus, Odder, Skanderborg, Odense, Kerteminde eller på det nordlige Langeland).

designet af webdesigner.dk