PAS PÅ med nogle testamente-tilbud

Hele markedet med juridiske dokumenter - og herunder testamenter – har gennemgået en gevaldig udvikling de seneste ti år.
Hvor man tidligere skulle ind på det lokale advokatkontor for at få udformet et testamente, er der med Internettet kommet stadig flere tilbud. Derfor kan det være vanskeligt at vælge, hvor man skal købe sit testamente.
Jeg vil naturligvis gerne udforme dit testamente, for det er en af mine spidskompetencer i de to virksomhed, som jeg driver, dvs. www.JuraEksperten.dk og www.DitTestamente.dk, og hvor jeg har udformet flere tusinde testamenter. Men her vil jeg som ren forbrugervejledning give dig nogle gode råd, hvis du vælger at købe dit testamente et andet sted:

1) OPRET ET NOTARTESTAMENTE, dvs. et testamente som du underskriver foran en medarbejder i skifteretten, og hvor skifteretten opbevarer en kopi, der har samme gyldighed. Hermed er du sikker på, at dine testamentariske ønsker bliver opfyldt, selv om det originale testamente skulle blive væk.
ET VIDNETESTAMENTE kan kun anbefales, hvis du er alvorligt syg, og hvis du hverken har mulighed for at møde op i skifteretten for at underskrive dokumentet og genparten, eller ikke har mulighed for at bestille notaren til at komme på hjemmebesøg hos dig, fx fordi det er magtpåliggende at få testamentet underskrevet i weekenden.

2) SØRG FOR AT FÅ PROFESSIONEL RÅDGIVNING, da et testamente ikke blot handler om at fordele arven efter dig. Der kan indsættes mange andre vilkår i et testamente, og skal du have et dokument, der dækker netop dine behov, er det klogt at få stillet en række relevante spørgsmål af en ekspert i familie- og arveret. Desuden kan eksperten samtidig forklare dig, hvad sådanne vilkår helt nøjagtigt bevirker for dine arvinger.

Du kan godt vælge ET STANDARSTESTAMENTE, hvis du har enkle ønsker – fx hvis to samlevere, der ikke har børn, blot ønsker at sikre hinanden arveret.
Når det gælder standardtestamenter, kan jeg anbefale formulardelen på www.familieadvokaten.dk , hvor testamenterne er udarbejdet af en af landets førende eksperter i familie- og arveret.

3) KØB ALDRIG DIT TESTAMENTE ET STED, DER FRASKRIVER SIG ANSVARET for indholdet i dokumentet, hvilket fx er tilfældet hos
Sikkerarv.dk - ”Lav testamente fra sofaen på 30 minutter” -
og hos
DinArv.dk "100% juridisk korrekt testamente "eller "DK's billigste testamente" eller "Opret dit testamente og skab tryghed i familien"

hvor der godt gemt står følgende på hjemmesiden:

Kundens tilvirker under eget ansvar sit testamente, og virksomheden kan derfor ikke mødes med mangelskrav af nogen art, så længe oplysningerne på hjemmesiden er korrekte”.
Du kan i virkeligheden lige så godt tage et stykke almindeligt papir, som du skriver dine testamentariske ønsker på, for du er selv ansvarlig for indholdet, og du får på ingen måde mulighed for at indsætte en række vilkår, der kan være relevante for dig.
Efter min vurdering er  SikkerArv.dk og DinArv.dk (samme folk står bag) en oversmart kommerciel virksomhed, der forsøger at sælge dig en vare, som på ingen måde er en ”komplet løsning”, og hvor du efterfølgende ikke kan gøre noget ansvar gældende mod firmaet.
Ret beset kan du sammenligne det med, at du får mulighed for at vælge lidt udstyr, når du køber en ny bil, men hvor der står følgende i købekontrakten:
”Kunden tilvirker selv sin bil, og forhandleren har intet ansvar for bilen, når den er betalt og kunden har fået nøglerne til den”.

Hvis jeg i stedet skal pege på en hjemmeside, der har et meget bedre spørgeprogram, og som i modsætning til sikkerarv.dk er dækket af en professionel rådgiveransvarsforsikring, kan jeg helt klart anbefale www.MinAdvokat.dk. Her kan du samtidig få personlig rådgivning hos dygtige eksperter i arveret.

GÅR DU UDELUKKENDE EFTER PRIS kan du med fordel vælge et standardtestamente på www.familieadvokaten.dk. Det er et langt mere sikkert og billigere testamente end fra sikkerarv.dk og din.arv.dk, der helt fejlagtigt skriver "DK's billigste testamente".

DESUDEN KAN DU TRYGT KØBE DIT TESTAMENTE hos de mange specialister i familie- og arveret, som vi har her i landet, og som er dækket af en professionel rådgiveransvarsforsikring.
www.advokatnoeglen.dk kan du søge efter de advokater, der har speciale i familie- og arveret.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

PS:

De seneste halvandet år, dvs. indtil 3. oktober 2016, har jeg haft følgende tilbud, hvor jeg gratis har gennemgået og kommenteret en række testamenter fra dinarv eller sikkerarv , og hvoraf INGEN har svaret til folks ønsker (på baggrund af professionel juridisk rådgivning):

Hvis du skulle have købt et testamente via Sikkerarv.dk eller hos Dinarv.dk, tilbyder jeg  GRATIS at gennemgå indholdet med dig, hvis du e-mailer eller sender mig en kopi af dokumentet. På den måde kan du gratis få tjekket, om der i dokumentet er taget højde for dine testamentariske ønsker, eller om du ”på eget ansvar har tilvirket et testamente” med et overfladisk eller forkert indhold.

Hidtil har det været særdeles mangelfulde og fejlagtige testamenter, som jeg har set og kommenteret. Testamenter, som folk har udformet på eget ansvar (!) i den tro, at de har gjort et godt køb, men opretterne har i virkeligheden snydt sig selv, idet graverende fejl og mangler først viser sig, når opretterne er afgået ved døden.
De testamenter, som jeg har gennemgået, har desuden vist sig helt forkerte i forhold til folks ønsker og må betegnes som noget juridisk makværk.

Da det ikke i årevis er min opgave at redde folk, der tror de har gjort et godt køb, men ret beset har snydt sig selv, er de sidste gratis rådgivninger forbeholdt de testamenter, som jeg har modtaget i ugerne op til 3. oktober 2016.


Her er nogle eksempler på fundne fejl og mangler ved testamenter fra sikkerarv:

1) Dødsboet efter den ene ægtefælle var ikke fordelt 100 procent i testamentet. Derfor kan dødsboet slet ikke deles korrekt.

2) Denne bestemmelse i et testamente er helt forkert:
”Boet skal, når længstlevende er gået bort fordeles efter de bestemmelser, som er angivet i skemaet. De enkelte arvingers arvelodder skal dog fratrækkes de beløb, som de tidligere kan have arvet efter førstafdøde. Dette kan være sig tidligere udbetalt arv, livsgaver modtaget fra længstlevende, samt begunstigelser fra pensioner og livs- eller ulykkesforsikringer fra førstafdøde”.


3) Der vælges, at arv til mindreårige børn skal være fuldstændigt særeje, hvilket ved efterfølgende telefonsamtaler viser sig at være et helt forkert valg.
Hvis arv til børn m.v. gøres til fuldstændigt særeje, vil næsten alle tillige vælge, at friarven skal indsættes i en såkaldt successionsrækkefølge. Men det ladet sig slet ikke gøre på sikkerarv eller på dinarv!

4) Som en følge af den måde, spørgsmålene er bygget op på hjemmesiden, spises særbørn af med næsten ingenting, hvis særbarnet forælder dør først.

5) Ægtefæller med fælles børn lader sig snyde af betegnelsen "ægtefællebegunstigende kombinationssæreje" og tror fejlagtigt, at det sikrer den længstlevende ægtefælle og i anden række parrets fælles børn bedst muligt. 

Her kommer en af de seneste tilbagemeldinger fra kunder, hvor jeg gratis har gennemlæst dokumenter fra sikkerarv.dk eller din.arv - i dette tilfælde fra dinarv.dk, og som var noget juridisk makværk:

Sendt: 11. august 2016 10:28

Til: Erik Frodelund

Emne: Re: SV: SV: Testamente fra "DinArv"

 

Kære Erik Frodelund

Mange tak for dit gode råd og din vejledning.

Vi fandt en advokat. Det var godt, for det viste sig, som du skrev, at det udfyldte testamente var langt fra fyldestgørende i forhold til vore ønsker.

Vi fik skrevet testamentet og kan nu sove roligt om natten ;-)

Så endnu engang tak for din hjælp.

---Mvh/PReben

designet af webdesigner.dk